Esimese nädala kokkuvõte.

Esimene nädal Aakre tarandkalmel on möödunud edukalt. Oleme jõudnud eemaldada kolm kivikihti, leidnud haruldasi leide, korraldanud infopäeva, kaevanud ülilaheda seltskonnaga ja palju muud vahvat.

Tehnika ja metoodika:

Kaevame väikeste aiakühvlite ning kelludega, labidaid pole seni veel kasutanud. Meie eesmärk on kõik leiud üles võtta väga täpselt, kasutades selleks elektrontahhümeetrit (mõõdab GPS kordinaadid ja eksib sealjuures maksimaalselt sentimeetriga). Kui mõni leid jääb märkamata, siis pole ka hullu, kuivsõelume kogu kaevatud pinnase ka läbi.

Kuna tegemist on kivikalmega – kalme koosneb suurematest ja väiksematest kividest – kaevame kivikihtide kaupa: eemaldame kividelt pinnase, puhastame kivid ilusti välja, dokumenteerime ning seejärel eemaldame nähaolevad kivid. Suuremad kivid oleme aga paika jätnud, kuid tuleb ka nende aeg. Tänase seisuga oleme eemaldanud kolm väikeste kivide kihti.

Igast kihist teeme ka 3D mudeli, üht neist saab näha siit: https://sketchfab.com/models/2769fe972e7d4d528a7c0bdeb9768620

Leiud:

Kuigi me ei ole veel väga sügavale jõudnud, on esimese nädalaga välja tulnud mitmeid põnevaid leide. Uhkeimaks on kindlasti meie pesamuna Johannese leitud emailitud ketassõlg.

ketas

Taoline sõlevorm on üpriski omane Kagu-Eestile. Samuti on sõlge ehtiv emailitud nõgusate külgedega romb just selline motiiv, mida on leitud peaasjalikult Kagu-Eesti sama aja ripatsitelt, sõlgedelt, rinnanõeltelt.

leiud

Unikaalseks Kagu-Eestis võib ka lugeda kolmnurkse peaga peakilpsõlge.

peakilp

Veidi tavalisemad siin piirkonnas on olnud pahksõled.

pahk

Leidnud oleme ka kaelakeede juppe: spiraale ja helmeid, mida on tavaliselt kantud raudtraadile lükitult. Siin on ka üks stiilinäide:

kaelakas

Savinõude tükke on meil tulnud leidudest vast kõige enam. Tavaliselt on nad paarisentimeetrise läbimõõduga killud, aga Piksel õnnestus leida suisa veerand potti.

sk

Liz leidis ka väikse taldrikulaadse nõu fragmendi, mis on samuti üpriski ainulaadne. Ei ole kindel, milleks seda kasutati: kas tavalise lauanõuna, matuseurni kaanena või millegi muuna. Lisaks esemetele on kalmes ka kadunukesi endid, kuid vaid väikeste luutükikeste näol.

Luud:

Siiamaani on teada, et enamikesse Kagu-Eesti tarandkalmetesse on surnuid maetud põletatult, kuid Aakre tarandkalmest on leitud ka väga palju põlemata luude fragmente. Eriti palju on seni kaevatud kihtides olnud hambaid. Kusjuures ainult ühel neist oli väike auk, järelikult ei söödud palju suhkrut.

Infopäev:

Kuna arheoloogid ei kaeva vaid enda lõbuks, korraldasime eile infopäeva. Kohalike huvi oli väga suur. Tutvustasime kalmet, kaevamismetoodikat, leide, luid ning käisime ära ka linnamäel ning rääkisime veidi, mida 2011. aasta kaevamistel sealt leidsime.

Selle nädalaga püüame kaevandiga lõpuni jõuda ning nagu alati, on kõik oodatud kalmele meie tegemisi uudistama!

The first week of excavations has been a success! We have removed three layers of stones, found some unique artefacts and had an information day. We have been creating a 3D model of each of the layers and here you can see one of the first ones: https://sketchfab.com/models/2769fe972e7d4d528a7c0bdeb9768620

The most spectacular find so far is an enamelled disc-fibula. The found head-shield fibula is also rather unique. The most common things we have found are small pieces of pottery, but we have also unearthed quarter of a pot and a fragment of a plate.

On Sunday we had an information day and many locals came to see how archaeologists work: we showed them the finds and bones and also talked about the site itself, the hill-fort and the settlement nearby.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s