Neljas päev

Sel ajal, kui tüdrukud linnas käisid, muljetasid koju jäänud poisid möödunud päevast:

Päev oli edukas. Eemaldasime esimese kihi kive, selle hulgas saime jagu ka kahest suurest kivist kaevandi keskel. Ühe minema veeretamiseks läks vaja lausa nelja mehe jõudu. Aga see pole kaugeltki kõige suurem, mida kalme ehitusel on kasutatud, ja järeldada võib sellest, et roomarauaaegsed Aakre asukad olid päris tugevad. Samas võisid nad kasutada lisaks oma rammule ka mõistuse jõudu (meie piirdusime täna ainult oma füüsilise jõu kasutamisega). Esimese kivikihi all oli mulda ja eelduspäraselt hakkas kaevandi alalt paljanduma uus kivikiht. Päev pakkus seniajani ka kõige rikkalikuma leiusaagi: kaks tervet sõlge ja ühe sõle katke, kaks tervet spiraalsõrmust ja tükk pronks kaelavõrust, mis kaunistatud mummude ja keeratud traadiga. Üks pronkshelmes. Sõlgedest üks oli pahksõlg ja teine haruldane peakilpsõlg. Meie rõõmuks on pronks kivide vahel väga hästi säilinud. Ehetel puuduvad põlemisjäljed ja ka enamik pisikestest luukildudest, mis oleme leidnud, on põlemata.

 While the girls had a city break, the guys pondered about the day that had passed:

The day was a huge success. We removed the first layer of stones and even managed to get rid of the two huge boulders right in the middle of the excavation plot. One of those took the combined power of four strong men. Yet it wasn’t even the biggest one and one can suggest that Roman Iron Age people of Aakre were pretty strong indeed. Of course, they could have used a bit of mind power instead of pure raw strength (which was our preferred way today). Now, right under the first layer of stones there was some soil and exactly as we anticipated there was another one! Today we also got the nicest finds so far including two totally intact fibulae and a fragment of another one. Also we got two spiral rings and a piece of a bronze neck-ring complete with bubble-like thingies and some twisted wire. Oh, and a bronze bead too! One of the two fibulae mentioned earlier is of ’pahksõlg’ type, another is super rare head-shield fibula. Delightfully, the bronze between the stones is pretty nicely preserved. The attire had no signs of burning and most of the bone fragments were also unburnt.

_DSC2212 _DSC2192 _DSC2215 _DSC2228 _DSC2202 _DSC2173

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s