Teine päev

Tere!

Oleme kaevanud Kivivare kalmel kaks päeva. Selle ajaga oleme taimestikust puhastanud kolm tarandit, sisse mõõtnud kaevandiala ning puhastanud seda mättast. Meie kaevandiks on üks tarand, puhastatuist keskmine,  mille müürid on tehtud väga suurtest raudkividest. Tarandi täiteks on rusikasuurused ja veidi suuremad kivid, aga lisaks sellele on tarandi sees ka väga suuri kive.

Mättakihist oleme peamiselt leidnud savinõukilde, aga ka põlenud ja põlemata inimluid, loomaluid (sh hobuse) ning kaks metall-leidu: pronksspiraali ning spiraalsõrmuse. Kõik leiud on siiani olnud üpriski tüüpilised tarandkalmele. Püüame kõikide leidude asukohad mõõta sealt, kus me nad leiame, kuid tihti kõiki väiksemaid leide ei märka ning et need kaotsi ei läheks, sõleume kogu kaevatud pinnase. Sõela pealt tulnud leiud saavad oma asukoha ruudutäpsusega.

Homsega loodame puhastada mättakihist kogu tarandi ja paneme küpsema ka virtuaalse 3D-mudeli.

Hoiame teid asjaga kursis!

Valik fotosid teisest päevast

 

We have been excavating for two days now and so far we have cleared three enclosures (tarands in Estonian) from nettles, small bushes etc, measured in the enclosure we are excavating and started to remove the turf from the enclosure. There have been already a lot of finds: ceramics, human and animal bones and even two metal artefacts: bronze spiral and a spiral bronze finger-ring.

Tomorrow we will continue cleaning the grave from turf and the computer starts computing a 3D-model.

We will keep you updated!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s